Gebruiker avatar

Ringtraining

10 weken
Alle niveaus
0 lessen
0 quizzen
0 leerlingen

Ringtraining

Ringtraining is specifiek voor rashonden en hun eigenaren. Wanneer men met de hond aan een hondententoonstelling of clubmatch deel wil nemen moet de hond op de juiste wijze aan een keurmeester worden gepresenteerd. Alleen dan komt de schoonheid van de hond optimaal tot haar recht.
Tijdens de ringtraining wordt dan ook geleerd hoe men de hond op de juiste wijze laat lopen en laat staan, en leert de hond zich te presenteren tussen andere honden.

De trainingen zijn 3 juni 2021 weer begonnen en worden iedere 1e en 3e donderdag van de maand in Wilhelminadorp gehouden.

Main Content